The Eritrean St.mary tewhado orthodox church Oslo Norway More info.call +4746276789 or mail to info@orthodox1.com Church is open every sunday 06:00am-14:00pm

www.orthodox1.com


     በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ ኣምላክ ኣሜን!!
ናብ ፍርቂ ጾም ዘብጽሓና ልዑል እግዚኣብሔር ኣብ ትንሳኤኡ ብሰላም የብጽሓና!!
 ናይ ማቴዎስ ወንጌል 24   
 ፩ - ኢየሱስ ካብ ቤተ መቕደስ ወጺኡ ኸደ፡ ደቀ መዛሙርቱ ድማ ህንጻ ቤተ መቕደስ ኬርእይዎ ናብኡ ቐረቡ።
፪ - ንሱ ግና መሊሱ፡ እዚ ዅሉስ ትርእይዎዶ ኣሎኹም? ኣብዚ ዘይፈርስ እምኒ ኣብ ልዕሊ እምኒ ኣይኪተርፍን
ኢዩ፡ እብለኩም ኣሎኹ፡ በሎም። ፫ - ኣብ ደብረ ዘይቲ ተቐሚጡ ኸሎ፡ ደቀ መዛሙርቱ ብሕት ኢሎም፡ እዚ
መኣዝ ኪኸውን ኢዩ? ትእምርቲ ምምጻእካን መወዳእታ ዓለምንከ እንታይ ኢዩ? እስኪ ንገረና፡ እናበሉ ናብኡ
ቐረቡ። ፬ -ኢየሱስ መሊሱ በሎም፡ ሓደ እኳ ኸየስሕተኩም ተጠንቀቑ። ፭ -ኣነ ክርስቶስ እየ፡ እናበሉ ብዙሓት
ብስመይ ኪመጽኡ ኢዮም እሞ፡ ንብዙሓትውን ኬስሕቱ ኢዮም። ፮ -ውግእን ወረ ውግእን ክትሰምዑ ኢኹም።
ርኣዩ፡ ኣይትሰምብዱ፡ እዚ ዅሉ ኪኸውን ብግዲ ኢዩ፡ ግናኸ መወዳእታ ገና ኢዩ። ፯ - ህዝቢ ናብ ህዝቢ፡
መንግስቲውን ናብ መንግስቲ ኺለዓል ኢዩ። ኣብ በቦታኡ ድማ ጥሜትን ፌራን ምንቅጥቃጥ ምድርን
ኪኸውን ኢዩ። ፰ - እዚ ዅሉ ግና መጀመርታ ቕልውላው ኢዩ። ፱ - ሽዑ ንመከራ ኣሕሊፎም ኪህቡኹምን
ኪቐትሉኹምን ኢዮም። ብዛዕባ ...

full article here >>
 

Posted by admin on 03/10/2018 | Viewed 669 times
 
በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሐዱ ኣምላክ ኣሜን!!  መፃጒዕ ራብዓይ ሰሙን
ዓብዪ ጾም ጎይታና ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ዓይነት ሕማም ዝነበሮም
ኣሕውይዎም ምዉታት ኣተንሲእዎም፡ ኩሉ ነናቱ መግለጺ እኳ እንተሃለዎ እቲ ኣብ ናይ
ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 እንረኽቦ ን 38 ዓመታት ዝተደንሰ መፃጉዕ ኣብ ዓራቱ ኾይኑ
ምንቅስቓስ ናይቲ ማይ ዝጽበ ዝነበረ ከም መምሃሪ ይግለጽ። ን38 ዓመታት ዝሰንከለ
ቀዲመሞ እናወረዱን እናተሓጸቡን ካብ ሕማሞም ይፍወሱ ነበሩ ንሱ ግን ተጸባዪ ስለ ዝኾነ
ናይ ምድሓን ዕድል ኣይረኸበን ጎይታ ምስ መጽአ ግን ካብ ዝነበሮጸገም ነጻ ገበሮ። 
ጎይታ ግን ብሓይሊ ንዓ ክትፍወስ ኣልካ ኢሉ ኣገዲዱ ኣይፈወሶን! ንሕና ውሉድና ሕጻናት
ብ ሓኪም ዝተኣዝዞም መድሃኒት ኣገዲድና ከም እንህቦም ዘይኮነስ ክትድሕን ዶ ትደልይ
ኢኻ ኢሉ ብምሕታት ብድሌቱ እዩ ኣሕውይዎ።
  ንሕናኸ፧ ጎይታና ምሉእ ናጽነት ሂቡና እዩ! ኣገዲዱ እመኑኒ ተገዝኡሉይ ስገዱለይ ኣይበለናን!
ንኣብነት '' ብ ህይወት ክትነብሩ ስጋይ ብልዑ ደመይ ስተዩ'' ኢሉና እምበር ኣየገደደናን! 
ስለዝኾነ እቲ ኩሉ ከምቲ የርብሓኒ እዩ ዝበሎ ይገበር ኣሎ! ብምግዳድ እንተዝኸውን ግን
ፍልልዩ ከም ኣስራትን(ዕሽር) ቀረጽ መንግስትን ምስኮነ!!
   ጎይታና ኽኣ ክትፍወሱ ዶ ትደልዩ ኢኹም ኢሉ ፍቓደኛታት ምዃና ይሓተና ኣሎ!
መልስና እንታይ እዩ፧ ንሓኪም ሕማምና ከም እንነግሮ ኣይኮነን፡ ጎይታ ሕማምና ...

full article here >>
 

Posted by admin on 03/05/2018 | Viewed 492 times
 
    በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሐዱ ኣምላክ ኣሜን!!  ሳልሳይ ሰሙን ዓብዪ
ጾም ምኵራብ ምኵራብ ክብሃል እንከሎ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ 
ኣብ ኣብያተ ጸሎት ኣይሁድ ዝውዓሎ የዘክረካ ብፍላይ ክኣ  እቲ ኩሉ ዝኽእል ጎይታ ሕጻን
ኮይኑ ካብ ሄሮድስ ክስደድ ክሳብ ኣብ መስቀል ምስቃል ዝወረዶ ግፍዒ ኩሉ ተቐቢልዎ
ሓሊፉ ኣብ ቤት ጸሎት በጺሑ መናገዲ ገይረሞ ምስ ጸንሕዎ ግን ካብ ገመድ ጭጉራፍ
ተቲዑ ኣሳጎጎም ይብለና!!
  ኣብቲ ቅዱስ መጽሓፍና ክብሪ ቤት መቕደስ ማዕረ ኽንደይ ምዃኑ ኣነጺሩ ይነግረና እዩ!!
 ልዑል ፈጣሪና ኽኣ ኣቐዲሙ " ቤተይ ንኹሉ ቤት ጸሎት እያ" ይብለና!! 
  ሎሚኸ፧ ኣብያተ ክርስትያናትና ኣብያተ ጸሎት ድየን፧ 
"እተፍቅሩኒ እንተ ኾንኩም ትእዛዛተይ ሓልዉ" ከምዝበለና ብፍላይ ኣብቲ ቅዱስ ቦታ
ትእዛዛቱ ንሓሉ! 
" ን እግዚኣሔር ምፍቃር ክኣ ትእዛዛቱ ምሕላው እዩ ትእዛዛቱ ኽኣ ከቢድ ኣይኮነን" 
 
 ቦአ ኢየሱስ ምኵራብ አይሁድ: ወምሐረ ቃለ ሃይማኖት ወይቤሎሙ ምጽዋተ አበድር እመሥዋዕት
አነ ውእቱ እግዚአ ለሰንበት ወአቡሃ ለምሕረት እግዚአ ውእቱ ለሰንበት ወልደ ዕጓለ እመሕያው::
 
ሰላም: ሰንበት ኣክብሩ ሠናየ ግበሩ ቢጸክሙ ኣፍቅሩ ነዳያነ ወመስኪናነ መሐሩ ከመ ትእመኑ አንትሙ
ቦአ ኢየሱስ ምኵራበ አይሁድ መሐረ ቃለ ሃይማኖት ወየቤሎሙ ሰንበት አክብሩ ሰላመ ተናገሮሙ
ወአእኮቱ ...

full article here >>
 

Posted by admin on 02/25/2018 | Viewed 542 times
 
                                       
 
  ግነዩ ለእግዚኣብሔር ወጸውዑ ስሞ ወንግርዎሙ ለአሕዛብ: ምግባሮ ሀቡ ስብሐተ
ለስሙ: አክብሩ ሰንበተ ተገበሩ ጽድቀ ዝግቡ ለክሙ መዝገበ ዘበሰማያት ኀበ ፃፄ
ኢያማስኖ ወኢይረክቦ ሠራቂ ድልዋኒክሙ ንበሩ ዘበላዕሉ  ሐልዩ ኀበ ሀሎ ክርስቶስ።
 
ሰላም:  ሰንበት ይእቲ ቅድስት ይእቲ ሰንበት ተዐቢ እምኵሉ ዕለት እስመ ሰንበትሰ
በእንተ ሰብእ ተፈጥረት ሰንበተ ሰንበታቲሁ ለውሉደሰብእ መድኃኒት ጽዮን ቅድስት
ሰላማዊት ታስተርኢ እምርኁቅ ከመማኅቶት።
 

Posted by admin on 02/17/2018 | Viewed 506 times
 
ዘወረደ ቀዳማይ ሰሙን ዓብዪ ጾም፣ ጾመ ኣርብዓ 
 በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ኣሜን!!  ጎይታናን ኣምላኽናንመድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታናን
ምእንተ ድሕነትናን ካብ ሰማየ ሰማያት ውሪዱ እንትርፎ ሓጥያት ካብ ምውላድ ክሳብ ሞት ተፈቲኑ ኣብ ሳልሳይ ምዓልቱ ተንስአ።
   እቲ ልዕሊ ኹሉን ኩሉ ብእኡ ኮነ ብዘይ ብእኡ ዝኾነ የልቦን ዝተብሃለሉ ፈጣሪ ናይ ክበሪ ስፍርኡ ገዲፉ ምውራዱን መከራ ምቕባሉን
እናዘከርና ንጅምሮ ዘሎና ጾም እግዚኣኣብሄር ይቀበለልና! ጸላእትኹም ኣፍቅሩ ከምዝበለና ንፍቕሪ ዓቢ ቦታ ሂብና ጾምና
ክንጅምር ቤተክርስትያና ትላቦ!!
           ብሰላም ናብ ትንሳኤኡ የብጽሓና!!
 
  ተቀነዩ ለእግዚኣብሔር በፍርሃት: ወተሐሰዩ ሎቱ በረዓድ እስመ ለዓለም ምሕረቱ ለትውልደ ትውልድ ጽድቁ: 
ንህነሰ ሕዝቡ ባኡ ቅድሜሁ በተጋንዮ ወውስተ ኣእፃዲሁ በስብሐት እመንዎ እስመ ለ. ንጹም ጾመ ወናፍቅር ቢጸነ
ወንትፋቀር በበይናቲነ እስመ ለ. ኣክብሩ ሰንበተ ተገበሩ ጽድቀ እስመ ሰንበትሰ በእንተሰብ ተፈጥረት እስመ ለ. ምሕረተ
መፍትሐ አሐሊ ለከ እዜምር ወእሌቡ ፍኖቶ ነጹሐ እስመ ለዓለም ምሕረቱ ለትውልደትውልድ ጽድቁ ንህነሰ ሕዝቡ አባግዐ መርዔቱ።

ሰላም :  ይቤ እግዚኣብሔር ኣክብሩ ሰንበትየ ወእቀቡ ቃለ ሰላምየ ትርከቡ ሕይወተ ዘለዓለም።
 

Posted by admin on 02/11/2018 | Viewed 681 times
 

[Prev] 1 ... 3 4 5 [6] 7 8 9 ... 15 [Next]26-30 of 74