The Eritrean St.mary tewhado orthodox church Oslo Norway More info.call +4746276789 or mail to info@orthodox1.com Church is open every sunday 06:00am-14:00pm

www.orthodox1.com

     
ጾመ አርብዓ

 ርሑስ ዓብዪ ጾም ይግበረልና!!


 1   ዘወረደ      ቅድስት         3- ምኩራብ         4 መጻጉዕ           5-ደብረዘይት    

  6-ዘ ገብርኄር      7- ኒቀዲሞስ  

  8 -ሆሳእና          (ሕማማት: ዓርቢ ስቕለት ቀዳም ስዑር )      ትንሳኤ

 

                                                                                                  ትንሳኤ


                                                           

ርሑስ በዓለ ትንሳኤ! እንቛዕ ብሰላም ናብ ብርሃነ ትንሳኤኡ ኣብጽሓና! ንዓመታ ብሰላም የጽናሓና!!

  ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብሓቂ ተንሲኡ!! ስለ ክቡር ስሙ ይኽበር ይመስገን!! ተንሲኡ ክብሃል ምስትውዓል ንዝጎደሎ ትርጉም የብሉን! ጎይታ ግን ብሓቂ ተንሲኡ እዩ!!!!

                             

 

                                                                             ቀዳም ስዑር

                                                                                                                                

ኤፌሶን 4፡9-10 "ዓረገ" ማለት ናብ መዓሙቕ ምድሪ ወሪዱ ከምዝነበረ ማለት እንተዘይኮይኑ እንታይ ኬስምዕ ይኽእል፧ 10 እቲ ናብ መዓሙቕ ዝወረደ ኸአ ንኹሉ ብህላዌ ምእንቲ ኺመልእ ልዕሊ ኩሉ ሰማያት ዝዓረገ ንሱ እዩ።
1ይ ጴጥ 3፡19-20 በዚ መንፈስ እዚውን ከይዱ ነቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝነበሩ ነፍሳት ድኅነት ሰበኸሎም። 20 እዚኣቶም እቶም ቀደም ብዘመን ኖህ እታ መርከብ ክትስራሕ ከላ እግዚኣብሔር ብትዕግስቲ እናተጸበዮም ከሎ ምእዛዝ ዝኣበይዎ እዮም። 
1ይ ጴጥ 4፡6 እቶም ሕጂ ሞይቶም ዘለዉ ሽሕ እኳ ከም ሰብ ብሥጋ እንተ ተፈርዱ ብመንፈስ ከም ኣምልኽ ኮይኖም ብሕይወት ኺነብሩ ወንጌል ተሰብከሎም።
ብሰላም ናብዚ ዘብጸሓና ልዑል እግዚኣብሔር ይኽበር ይመስገን!

 

 

                                                                                    ዓርቢ ስቕለት

 

ዕለተ ዓርቢ ዝተፈጸመ  ገሊጽካ ዝፍጸም ኣይኮነን! ገለ ግን ኣብዚ ዘለናዮ ግዜ ዘጋጥሙናን ንሰምዖን ምስቲ ኣብ ልዕሊ ጎይታ ዝተፈጸመ ክንምልከት ኢና፡

ወንጌል ዮሐንስ 10፡ ካብ 30 ‘’ኣነን ኣቦን ሓደ ኢና:: 31 ኣይሁድ ብዳርባ እምኒ ኪቐትልዎ ኸም ብሓድሽ እምኒ ኣልዓሉ።32 የሱስ ከኣ፥ ካብ ኣቦይ ብዙሕ ሰናይ ግብርታት ኣርኤኹኹም። ስለ ኣያናዪ ግብሪ ኢኹም ብዳርባ  እምኒ ኽትቀትሉኒ  እትደልዩ ዘሎኹም፧ ኢሉ መለሰሎም።33 ኣይሁድ ከኣ፥ ስለቲ ምጽራፍካን ሰብ ክነስኻ ንፍስኻ ኣምላኽ ስለ ምግባርካን እምበር፡ ስለቲ ጽቡቕ ግብርታትካስ ኣይኰንናን ብእምኒ እንቐትለካ፡ ኢሎም መለስሉ።34 የሱስ መለሰሎም፥ ኣብ ሕግኹም፥ ኣነ፥ ኣማልኽቲ ኢኹም፡ በልኩ፡ ዚብልዶ ኣይተጻሕፈን እዩ፧ 35 ነቶም ቃል ኣምላኽ ዝመጸሎም ኣማልኽቲ ኻብ ዚብሎም፡ ጽሑፍ ኪፈርስ ኣይከኣልን እዩ’’፦

      ከምዚ ኣብ ናይ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ካብ 30 እንረኽቦ ጠንቂ ቅትለቶም ኣምላኽነቱ ስለዝገለጸሎም ’ ዩ! ኣብዚ ግዜናኸ ብዛዕባ ኣምላኽነቱ ክንደይ ኣጋጢሙና! ክንደይ ሰሚዕናን ርኢናን! እሞ እንተዝረኽብዎ ካብ ምቕታሉ ምስተመለሱ ዶ፧ ኣይምለሱን! ክርስትያን ተባሂሎም ከም ኣባጊዕ ዝተሓርዱ፡ ብሓዊ ዝተቓጸሉ፡ብሕይወቶም ዝተቐብሩ ካልእን  ተራእዮም ፡ዝገብርዎ ኣይፈልጡን እዮም ከምዝብለና  ሓጥያት፡ በደል ፡ ኣበሳ ንኽሰርሑ ድሕር ኣይብሉን ኢዮም!! 

  •      ኣብ ልዕሊ ጎይታ ዝተላዕሉ መንግስታት ወይ መምለኽቲ ጣኦት ኣይኮነበሩን ! ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ዘገልግሉ ጸሓፍትን  ሊቃውንት ካህናትን ፈሪሳውያንን ኢሉ ደኣ ይገልጾም ፡ ሎሚ ኣብዚ ግዜ ኸኣ ኣገልገልቲ ተባሂሎም ቤተ ክርስትያን ንምዕናው ምእመናንን  ቅኑዓት ኣገልገልትን ንምብራር ዝጋደሉ ውሑዳት ኣይኮኑን ! ዝገብርዎ ኣይፈልጡን እዮም ከምዝተባህለ እቲ ዓስቦም እውን ኣየፍርሆምን እዩ!!

      ቤተክርስትያንና ኣብ እምነትና ክንጸንዕን ‘‘ንዝሓትኹም ምላሽ መሃብ መታን ክትክእሉ ኩሉ ግዜ ድልዋት ኩኑ’’፡ ከምዝብለና እኹል ኣፍልጦ ንኽህልወና ካብ ዝተምሃሩ መምህራን ክንምሃርን ንኽንፈልጥ ክንጽዕርን ትላቦ!!

       ናብዚ ዘብጸሓና ልዑል እግዚኣብሔር ይመስገን!!

                                                                                                                                             


                                      ሓሙስ ጽግቦ

 ጎይታ ኣብ ቅፍር ናሆም ብዛዕባ እንጌራ ክምህሮም እንከሎ ከምዚ ኢልዎም ነበረ፥ ዮሃ፥፮፡  ፳፭ ፶፰
 ፳፭- ኣብ ስግር ባሕሪ ምስ ረኸብዎ ኸኣ፥ ረቢ፡ መኣዝ ናብዚ መጻእካ፡ በልዎ። ፳፮ - ኢየሱስ ድማ፥ እትደልዩኒ ዘሎኹምሲ እንጌራ ስለ ዝበላዕኩምን ዝጸገብኩምን ኢኹም እምበር፡ ተኣምራት ስለ ዝርኤኹም ከም ዘይኰንኩም፡ ብሓቂ ብሓቂ እብለኩም ኣሎኹ። ፳፯ - ወዲ ሰብ፡ ንእኡ ኣቦ፡ ንሱ ኸኣ ኣምላኽ፡ ሓቲምዎ እዮ እሞ፡ ነቲ ንሱ ዚህበኩም ንዘለኣለም ህይወት ዚነብር ብልዒ እምበር፡ ነዚ ሓላፊ ብልዒ ኣይትግበሩ’ ኢሉ መለሰሎም። ፳፰ - ስለዚ ንሳቶም፥ ግብሪ ኣምላክ ክንገብርሲ እንታይ ንግበር፡ በልዎ። ፳፱ - ኢየሱስ ከኣ። ግብሪ ኣምላኽ በቲ ንሱ ዝለኣኾ ኽትኣምኑ እዮ፡ በሎም። ፴ - ስለዚ፥ ርኢና ክንኣምነካስ እንታይ ትእምርቲ እሞ ትገብር? እንታይከ ትገብር ኣሎኻ? ፴፩ - ኣቦታትና፡ ከምቲ ኺበልዑ ኻብ ሰማይ እንጌራ ሃቦም፡ ዚብል እተጻሕፈ፡ ኣብ በረኻ ማና በልዑ፡ በልዎ። ፴፪ ፡ ፴፫ - ሽዑ ኢየሱስ፥ እቲ ኻብ ሰማይ ዚወርድ ንዓለምውን ህይወት ዚህብ ናይ ኣምላኽ እንጌራ እዮ እሞ፡ ነቲ እንጌራ ሓቂ ኻብ ሰማይ ዚህበኩም ኣቦይ እዮ እምበር፡ ነቲ እንጌራ እቲ ኻብ ሰማይ ዝሃበኩምሲ ሙሴ ኸም ዘይኰነ፡ ብሓቂ፡ ብሓቂ እብለኩም ኣሎኹ፡ በሎም። ፴፬ - ሽዑ ንሳቶም፡ ጐይታይ፡ እቲ እንጌራ እቲኸ ኵሉ ሳዕ ሃበና፡ በልዎ። ፴፭ - ኢየሱስ በሎም፥ እንጌራ ህይወት ኣነ እየ። ናባይ ዚመጽእ ኣይጠምን፡ ብኣይ ዚኣምን ከኣ ከቶ ኣይጸምእን እዮ። ፴፮ - ግናኸ ከምቲ ዝበልኩኹም እዩ፡ ርኢኹምንሲ ኣይኣመንኩምንን። ፴፯ - ኣቦይ ዚህበኒ ዘበለ ናባይ ኪመጽእ እዮ፡ ነቲ ናባይ ዚመጽእ ከኣ ከቶ ንወጻኢ ኣይድርብዮን እየ። ፴፰ - ኣነ ፍቓድ እቲ ዝለኣኸኒ እምበር፡ ፍቓደይ ምእንቲ ኽገብር ኣይኰንኩን ካብ ሰማይ ወሪደ ዘሎኹ። ፴፱ ፡ ፵ - ንወዲ ርእዮ ብእኡ ዚኣምን ዘበለ ናይ ዘለኣለም ህይወት ኪረክብ፡ ኣነውን በታ ዳሕረይቲ መዓልቲ ኽተንስኦ፡ እዚ ፍቓድ ኣቦይ እዮ እሞ፡ ካብቲ ንሱ ዝሃበኒ ዘበለ በታ ዳሕረይቲ መዓልቲ ኸተንስኦ እምበር፡ ሓደ እኳ ኸየጥፍእ፡ እዚውን ፍቓድ እቲ ዝለኣኸኒ እዮ።
፵፩ - ሽዑ ድማ፡ እቲ ኻብ ሰማይ ዝወረደ እንጌራ ኣነ እየ፡ ስለ ዝበለ፡ ኣይሁድ ብዛዕባኡ ኣጕረምረሙ እሞ፥ ፵፪ - እዝስ እቲ ኣቦኡን ኣዲኡን ንሕና እንፈልጦም ኢየሱስ ወዲ ዮሴፍ ዶ'ይኰነን፡ ከመይ ኢሉ ደኣ፥ ካብ ሰማይ ወረድኩ፡ ይብል ኣሎ? ይብሉ ነበሩ። ፵፫ - ኢየሱስ መሊሱ በሎም፡ ንሓድሕድኩም ኣይተጕረምርሙ። ፵፬ - እቲ ዝለኣኸኒ ኣቦይ ዝሰሓቦ እንተ ዘይኰይኑ፡ ናባይ ኪመጽእ ዚኽእል የልቦን። ኣነ ድማ በታ ዳሕረይቲ መዓልቲ ኸንተንኦ እየ። ፵፭ - ኣብ ነብያትውን፥ ኵሎም ካብ ኣምላኽ ምሁራት ኪዀኑ ኢዮም፡ ዚብል ጹሑፍ ኣሎ። እቲ ኻብ ኣቦይ ዝሰምዔን እተማህረን ዘበለ ኸኣ ናባይ ይመጽእ። ፵፮ - ብጀካ እቲ ኻብ ኣምላኽ ዝዀነ፡ ነቦ ዝረኣዮ የልቦን፡ ንሱ እዮ ነቦ ዝረኣዮ። ፵፯ - እቲ ብኣይ ዚኣምን ናይ ዘለኣለም ህይወት ከም ዘላቶ፡ ብሓቂ፡ ብሓቂ እብለኩም ኣሎኹ። ፵፰ - እንጌራ ህይወት ኣነ እየ። ፵፱ - ኣቦታትኩም ኣብ በረኻ ማና በልዑ እሞ ሞቱ። ፶ - ካብኡ ዚበልዕ ዘበለ ምእንቲ ኸይመውት፡ ካብ ሰማይ ዝወረደ እንጌራ እዚ እዮ። ፶፩ - እቲ ኻብ ሰማይ ዝወረደ እንጌራ ህይወት ኣነ እየ። ካብዚ እንጌራ እዚ ዝበልዔ ዘበለ ንዘለኣለም ኪነብር እዮ። እዚ ኣነ ምእንቲ ህይወት ዓለም ዝህቦ እንጌራ ኸኣ ስጋይ እዮ።፶፪ - ስለዚ ኣይሁድ፥ እዝስ፡ ስጋኡ ኽንበልዕ፡ ከመይ ገይሩ ኺህበና ይከኣሎ? ኢሎም ንሓድሕዶም ተኻትዑ። ፶፫ - ኢየሱስ በሎም፥ ስጋ ወዲ ሰብ እንተ ዘይበላዕኩም፡ ደሙውን እንተ ዘይሰቴኹምሲ፡ ህይወት ከም ዜብልኩም፡ ብሓቂ፡ ብሓቂ እብለኩም ኣሎኹ። ፶፬ - ስጋይ ዚበልዕ ደመይውን ዚሰቲ ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣላቶ፡ ኣነውን በታ ዳሕረይቲ መዓልቲ ኸተንስኦ እየ። ፶፭ - ስጋይ ብልዒ ሓቂ እዮ እሞ፡ ደመይ ከኣ መስተ ሓቂ እዮ። ፶፮ - እቲ ስጋይ ዚበልዕ ደመይውን ዚሰቲ ኣባይ ይነብር፡ ኣነውን ኣብኡ። ፶፯ - ህያው ኣቦ ኸም ዝለኣኸኒ እሞ ኣነ ስለ ኣቦ ብህይወት ከም ዘሎኹ፡ ከምኡ ኸኣ እቲ ዚበልዓኒ ስለይ ብህወት ኪነብር እዮ። ፶፰ - እቲ ኻብ ሰማይ ዝወረደ እንጌራ እዚ እዮ፡ ከምቲ ኣቦታትኩም ዝበልዕዎ ማና እሞ ዝሞቱ ኣይኰነን። ነዚ እንጌራ እዚ ዚበልዕሲ ንዘለኣለም ብህይወት ኪነብር እዮ። ፶፱ - ኣብ ቅፍርናሆም ኣብ ቤት ጸሎት ኪምህር ከሎ እዮ እዚ እተዛረበ።

  ሓሙስ ምስኮነ ኸኣ ማቴ ፲፯ - በታ ቐዳመይቲ መዓልቲ በዓል ቕጫ እቶም ደቀ መዛሙርቲ ናብ የሱስ መጺኦም፡ ገንሸል ፋስጋ ኽትበልዕስ ኣበይ ከነዳልወልካ ትደሊ? በልዎ። ማቴ   ፳፮ ፡ ፳፮ - ኪበልዑ ኸለዉ፡ ኢየሱስ እንጌራ ኣልዓለ፡ ባሪኹ ቘሪሱ፡ ነቶም ደቀ መዛሙርቱ ሂብዎም፡ እዚ ስጋይ ኢዩ፡ ውሰዱ፡ ብልዑ፡ በሎም። ፳፯ - ጽዋእ ኣልዒሉ ኣመስጊኑ ድማ ከምዚ እናበለ ሃቦም፡ እዚ ምእንቲ ብዙሓት ንሕድገት ሓጢኣት ዚፈስስ ዘሎ ናይ ሓድሽ ኪዳን ደመይ ኢዩ እሞ፡ ካብዚ ዅልኹም ስተዩ።  

ዮሃ ፲፫ ፬ - ካብ ድራር ተንሲኡ ኽዳውንቱ ኣንበረ፡ ዓለባ ኣልዒሉውን ተዓጥቀ። ፭ - ማይ ኣብ ገበራ ኣዕሪቑ፡ ኣእጋር ደቀ መዛሙርቱ ኺሓጽብን በቲ እተዓጥቆ ዓለባ ገይሩ ኺደርዝን ጀመረ። ፮ - ሽዑ ናብ ስምኦን ጴጥሮስ መጸ፡ ንሱ ኸኣ፡ ጐይታይ፡ ንስኻዶ ኣእጋረይ ክትሓጽበኒ ኢኻ? በሎ። ፯ - የሱስ መሊሱ፡ ነቲ ኣነ ዝገብሮ ንስኻ ሕጂ ኣይትፈልጦን፡ ድሕርዚ ግና ክትፈልጦ ኢኻ፡ በሎ። ፰ - ጴጥሮስ ከኣ፡ ንዘለኣለም ኣእጋረይ ኣይትሓጽበንን ኢኻ፡ በሎ። ኢየሱስ ከኣ፡ ኣነ እንተ ዘይሓጸብኩኻስ፡ ምሳይ ግደ የብልካን፡ ኢሉ መለሰሉ። ፱ - ስምኦን ጴጥሮስ ድማ፡ ጐይታይ፡ ኣእዳወይን ርእሰይን ድማ እምበር፡ ኣእጋረይ ጥራይ ኣይኰነን፡ በሎ። ፲ - ኢየሱስ ከኣ፡ እቲ እተሓጽበ፡ ኵለንትናኡ ንጹህ ኢዩ እሞ፡ ብጀካ ኣእጋሩ ምሕጻብ ኣየድልዮን ኢዩ። ንስኻትኩም ከኣ ንጹሃት ኢኹም፡ ግናኸ ኵላትኩም ኣይኰንኩምን፡ በለ። ፲፩ - ነቲ ዜትሕዚ ይፈልጦ ነበረ እሞ፡ ስለዚ ኢዩ፡ ኵላትኩም ንጹሃት ኣይኰንኩምን፡ ዝበለ።

፲፪ - ከምዚ ገይሩ ኣእጋሮም ምስ ሓጸቦም፡ ክዳውንቱ ተኸዲኑ፡ ከም ብሓድሽ ተቐሚጡ፡ እዚ ዝገበርኩልኩምሲ ትፈልጥዎዶ ኣሎኹም? በሎም። ፲፫ - ንስኻትኩም መምህርን ጐይታን ትብሉኒ ኣሎኹም፡ ኣነ ኸምኡ እየ እሞ፡ ጽቡቕ በልኩም። ፲፬ ፡ ፲፭ - ኣነ መምህርን ጐይታን ክነሰይ፡ ኣእጋርኩም ካብ ሓጸብኩስ፡ ከምቲ ኣነ ኣባኻትኩም ዝገበርክዎ፡ ንስኻትኩምውን ከምኡ ኽትገብሩ መርኣዪ ሂበኩም ኣሎኹ እሞ፡ ከምኡ ኣእጋር ሓድሕድኩም ክትሓጽቡ ይግብኣኩም ኢዩ።

  ብሰላም ኣብ ብርሃን ትንሳኤኡ የብጽሓና!!

 

                                    ሆሳዕና  PDF


ሆሳዕና ፦ ትንቢት ዘካርያስ 9፡9 ‘’ ኣቲ ጓል ጽዮን ኣዚኺ ተሓጎሲ፡ ኣቲ ኢዮርሳሌም ዕልል በሊ፡ እንሆ ንጉስኪ ንሱ ጻድቕ መድሓንን ትሑትን እዩ! ኣብ ኣድጊ ኣብ ጻብዕ ኣድጊ ተወጢሑ ናባኺ ይመጽእ ኣሎ”።  ዝተባህለ ትንቢት ንኽፍጸም  ጎይታ ሃዋርያት ሊእኹ ዝተኣስረት ኣድጊ ኣላ ፈቲሕኩም ኣምጽኡለይ በሎም፡ ኣብ ኢዮርሳሌም ምስ በጽሐ ከኣ ጨናፍር ስየ ኣልዒሎም ‘’ሆሳእና ብስም እግዚኣብሔር ዚመጽእ ንጉስ እስራኤል ብሩኽ እዩ” እናበሉ ክዳውንቶም እና'ንጸፉ ተቐበልዎ።

  ጎይታና ክውለድ ኣብ መብልዒ ማል፡ ን ኢዮርሳሌም ክኣቱ ብ ኣድጊ፡ ኩሉ ናይ ካልኦት እዩ፡ መብልዒ ማል ረሳሕ’ዩ  ምስኩሉ ሓጥያትናን ኣበሳናን ኣይተጸየፈናን፡ ኣድጊ ንዑቕ እዩ ጎይታና ንዓናውን ምስ ኩሉ ኣበሳና ኣይንዓቐናን፡ ካብ ሓጥያቶም እናፈታሕክም ናባይ ኣምጽእዎም ኢሉ ደኣ ለኣኸልና ።  ንሕናኸ ክብ ማእሰርትና ክንፍታሕ ድሉዋት ዲና፧ ከምቲ ጎይታ ፈቲሖም ምስ ኣምጽእሉ ዝተወጥሐ ንሕና’ውን ምስተፈታሕና ንሓድሕድኩም ክትፋቐሩ ሓድሽ ትእዛዝ እህበኩም ኣለኹ ዝብል ቃሉ ጼርና ብፍቕሪ ንኹሉ ክንስዕሮን ስጋኡ በሊዕና ደሙውን   ሰቲና ናብቲ ናይ ዘይሓልፍ ዘለኣለማዊ ሂወት ክንበጽሕ  ተክርስትያን ትምህር!!

  ርሑስ በለ ሆሳእና ይግብረልና! ኣብ ሰናይ ትንሳኤኡ ብሰላም የብጽሓና!!

 

  

                                                                                                         ቆዲሞ

ኣብ ወንጌል ዮንስ   ምዕራፍ 3 ከም እንመሃሮ  ኒቆዲሞስ መምህር እስራኤል ኮይኑ ምስ ጎይታ ኢየሱስ ክዘራረብ እንከሎ ግን ፍልጠቱ እኹል ከምዘይኮነ ትዕዘብ   ወ ዮሐ 3፡10 ኢየሱስ ድማ መሊሱ በሎ፥ ንስኻ መምህር እስራኤል ኢኻ፡ እዚዶ ኣይትፈልጥን፧”  ኣብዚ ግዜ ኸኣ ብዙሓት ንፈልጥ ኢና በሃልቲ ትምርቲ ሃይማኖት ብግቡእ ዘይተምሃሩ  ከምቲ ቃል ጎይታ " ዕዉር ዶ ንዕዉር ይመርሖ እዩ፧’’  ዝብለና ከምዚ ንዕዘቦ ዘሎና ብስም ሃይማኖት ብዙሕ ይስራሕ ኣሎ!! ኣብዚ ናይ ዮሐንስ ወንጌል 3፡13 ጎይታ ኢየሱስ "ብጀካ እቲ ኻብ ሰማይ ዝወረደ ኣብ ሰማይውን ዘሎ ወዲ ሰብ፡ ናብ ሰማይ ዝዓረገ ሓደ እኳ የልቦን’’። ክብሎ ንኒቆዲሞስ ንረክብ፡ እዚ ኸኣ ጎይታ ኢየሱስ ካብ ሰማይ ምውራዱን ኣብሰማይ ምህላዉን ገሊጽሉ! እዚ ግን ኣምላኽነቱ ስለዝገልጽ ወላ’ውን ንኻልኢት ክርእይዎ ኣይደልዩን እዮም!! ምስትውዓል ይሃቦም! ኩሉ ምእመን ከኣ ዝኾነ ሃይማኖታዊ ኣጋጣሚታት ክገጥሞ እንከሎ መጽሓፍ ቅዱሱ ሒዙ ብርግኣት ሰሚዑ ካብ መጀመርያ ምዕራፍ እንተ ርእይዎ ናይኩሉ መልሱ ኣብኡ ስለዘሎ ክንታለል ኣይንኽእልን ኢና!! ብዙሓት ዝተምሃሩ ካህናት ዲያቆናት መምህራን ዝወደቑ የለዉን ዲዮም ክንብል ንኽእል ንኸውን ኢና! ግን ን ዩሁዳ ኣስቆሮታዊ ኣይንረስዓዮ! ክሳብ ናይ ሓሙስ ድራር ተኻፊሉ እዩ! ን 30 ቅርሺ ክብል ግን ንጎታኡ ኣሕሊፉ ሂቡ! ሎሚ ኸኣ ንዝተፈላለየ መኽምንያት ሃይማኖዮም ዝሸጡ ብዙሓት እዮም ካብ ፍጻሜ ይሁዳ ኣስቆሮታዊ ይሰውሮም!!

  ናይ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ህድእ ኢልና እንተ ኣንቢብናዮ ብዙሕ ክንመሃር ንኽእል ኢና።

  

   እግዚኣብሔር በረኸቱ የብዝሓልና! ኣብ ሰናይ ትንሳኤኡ ብሰላም የብጽሓና!!

 

    ገብርኄር (እሙን ኣገልጋሊ)

  

 እሙን ኣገልጋሊ (ባርያ) ክብሃል እሙን ማለት ግልጺ እዩ፡ ንእሙን ባርያኡ ዝጸልእ ጎይታ የሎን! እግዚኣብሔር ደኣ እሙናት እንተ ኾይና ፍቕሩ ብኸመይ ክግለጽ ይክኣል!!

  ምጽኣት ቀሪቡ እዩ! ከምቲ እሙን ባርያ እሙናት ኮይና ንርከብ ዲና፧ ዘለናዮ ግዜ ፈታኒ እዩ፡ እንተኾነ ኩሉ በቲ ዝተውሃቦ መጓሰኡ ክጓሲ ወለዲ'ውን ውሉዶምን ኩሎም ህጻናትን መንእሰያትን ብ ማዕዳን ምኽርን ተግሳጽን እናጓሰዩ ክጸንሑ ይግባእ እዩ!! 

   እግዚኣብሔር ይሓግዝርና ኣብ ሰናይ ትንሳኤኡ ብስላም የብጽሓና!!

 

      ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 25 : 14 - 31


14 መገሻ ኸም ዝደለየሰብ እሞ፡ ንገላዉኡ ጸዊዑ ገንዘቡ ዝሀቦም እዩ። 15 ንነፍሲ ወከፎም ከከም ዓቕሞም፡ ንሓደ ሓሙሽተ መክሊት፡ ንሓደ ኻልኣይ ክልተ፡ ነቲ ሳልሳይ ድማ ሓደ ሂቡዎም ገሸ። 16 እቲ ሓሙሽተ መክሊት ዝወሰደ፡ ብኣብኣ ኸይዱ ብእኡ ነገደ፡ ሓሙሽተ ኻልእ መክሊት ድማ ወሰኸ። 17 እቲ ብዓል ክልተ ኸኣ ከምኡ ኽልተ ኻልእ ረብሔ። 18 እቲ ሓደ ዝወሰደ ግና ከይዱ ምድሪ ዅዒቱ ወርቂ ጐይታኡ ሐብኤ። 19 ድሕሪ ብዙሕ ዘመን ከኣ ጐይታ እቶም ባሮት መጸ፡ ምሳታቶምውን ተጸባጸበ። 20 እቲ ሓሙሽተ መክሊት ዝወሰደ ካልእ ሓሙሽተ መክሊት ኣምጽኤ፡ ጐይታይ፡ ሓሙሽተ መክሊት ሂብካኒ፡ እንሆ፡ ካልእ

ሓሙሽተ መክሊት ረባሕኩ፡ እናበለ ቐረበ። 21 እቲ ጐይታኡ፡ ሕራይ፡ ኣታ ሕያዋይ እሙን በርያ፡ ብሒደት ተእሚንካ ኢኻ እሞ፡ ኣብ ብዙሕ ክሸመካ እየ፡ ናብ ሓጐስ ጐይታኻ እቶ፡ በሎ። 22 እቲ ኽልተ

መክሊት ዝወሰደ ድማ ቀሪቡ፡ ጐይታኡ፡ ክልተ መክሊት ሀብካኒ፡ እንሆ፡ ክልተ ኻልእ መክሊት

ረባሕኩ፡ በለ። 23 ጐይታኡ ኸኣ፡ ሕራይ፡ ኣታ ሕያዋይ፡ እሙን ባርያ፡ ብሒደት ተኣሚንካ ኢኻ እሞ፡

ኣብ ብዙሕ ክሸመካ እየ፡ ናብ ሓጐስ ጐይታኻ እቶ። 24 እቲ ሓደ መክሊት ዝወሰደ ድማ ቀሪቡ፡

ጐይታይ፡ ዘይዘራእካዮ እትዐጽድ፡ ዘይበተንካዮውን እትእክብ ጽኑዕ ሰብኣይ ምዃንካ ፈሊጠ እሞ፡ 25

ፈሪሄ ኸድኩ፡ ነቲ መክሊትካ ኣብ ምድሪ ሐባእክዎ፡ እንሆ ገንዘብካ፡ በሎ። 26 እቲ ጐይታኡ ግና መሊሱ

በሎ፡ ኣታ ኽፉእ ሃካይ ባርያ፡ ዘይዘራእክዎ ኸም ዝዐጽድ፡ ዘይበተንክዎ ኸኣ ከም ዝእክብ ፈሊጥካ

አሎኻ። 27 እምብኣርሲ እቲ ገንዘበይ ንሰረፍቲ ክትህቦም ምተገብኣካ ነይሩ፡ ኣነ ኸኣ መጺኤ ምስ ወለዱ ምወሰድክዎ። 28 ደጊም እቲ መክሊት ኣግድፍዎ እሞ፡ ነቲ ዓሰርተ መክሊት ዘለዎ ሀብዎ። 29 ንዘለዎ ዘበለ ዅሉ ይውሀቦ ይወሰኾውን። ነቲ ዜብሉ ግና እታ ዘላቶ እኳ የግድፍዎ ደኣ። 30 ነዚ ዘይጠቅም ባርያ ግና

ኣብ ናይ ወጻኢ ጸልማት ደርብይዎ። ኣብኡ ብኽያትን ምሕርቃም ኣስናንን ኪኸውን እዩ። 31 ግናኸ ወዲ

ሰብ ብኽብሩ ምስ መጸ፡ ኵሎም መላእኽቲውን ምስኡ፡ ሽዑ ኣብ ዝፋን ክብሩ ይቕመጥ።                                                                   ደብረዘይት 

 ኣብ ደብረዘይት እቲ ኣቐዲሙ ዝተባህለና "ሓደ እኳ ከየስሕተኩም ተጠንቀቑ!!" ዝብል ቃል እዩ፡ ሓደ ክብለና እንከሎ እቶም መስሓቲ ብዙሓት ስለዝኾኑ እዮም! ካብቲ ሓደ እንተ ሓለፍካ እቲሓደ ይስዕበካ! ንብዙሓት ከኣ ኣስሒቶም እዮም! ኣብ እምነትና ዘጽንዓና ልዑል እግዚኣብሔር ይመስገን!!

ማቴዎስ 24 ፡1፤ ኢየሱስ ካብ ቤተ መቕደስ ወጺኡ ኸደ፡ ደቀ መዛሙርቱ ድማ ህንጻ ቤተ መቕደስ ኬርእይዎ ናብኡ ቐረቡ። 2፤ ንሱ ግና መሊሱ፡ እዚ ዅሉስ ትርእይዎዶ አሎኹም፧ ኣብዚ ዘይፈርስ እምኒ ኣብ ልዕሊ እምኒ ኣይኪተርፍን እዩ፡ እብለኩም አሎኹ፡ በሎም። 3፤ ኣብ ደብረ ዘይቲ ተቐሚጡ ኸሎ፡ ደቀ መዛሙርቱ ብሕት ኢሎም፡ እዚ መኣዝ ኪኸውን እዩ፧ ትእምርቲ ምምጻእካን መወዳእታ ዓለምንከ እንታይ እዩ፧ እስኪ ንገረና፡ እናበሉ ናብኡ ቐረቡ። 4፤ ኢየሱስ መሊሱ በሎም፡ ሓደ እኳ ኸየስሕተኩም ተጠንቀቑ። 5፤ ኣነ ክርስቶስ እየ፡ እናበሉ ብዙሓት ብስመይ ኪመጹ እዮም እሞ፡ ንብዙሓትውን ኬስሕቱ እዮም። 6፤ ውግእን ወረ ውግእን ክትሰምዑ ኢኹም። ርኣዩ፡ ኣይትሰምብዱ፡ እዚ ዅሉ ኪኸውን ብግዲ እዩ፡ ግናኸ መወዳእታ ገና እዩ። 7፤ ህዝቢ ናብ ህዝቢ፡ መንግስቲውን ናብ መንግስቲ ኺለዐል እዩ። ኣብ በቦታኡ ድማ ጥሜትን ፌራን ምንቅጥቃጥ ምድርን ኪኸውን እዩ። 8፤ እዚ ዅሉ ግና መጀመርታ ቕልውላው እዩ። 9፤ ሽዑ ንመከራ ኣሕሊፎም ኪህብኹምን ኪቐትሉኹምን እዮም። ብዛዕባ ስመይ ከኣ ኣብ ኵሎም ኣህዛብ ጽሉኣት ክትኰኑ ኢኹም። 10፤ ሽዑ ብዙሓት ኪዕንቀፉ፡ ንሓድሕዶም ኣሕሊፎም ኪዋሃሀቡ ንሓድሕዶምውን ኪጻላልኡ እዮም። 11፤ ብዙሓት ነብያት ሓሶት ኪትንስኡ፡ ንብዙሓትውን ኬስሕቱ እዮም። 12፤ ዓመጻ ስለ ዝበዝሔ ድማ፡ ናይ ብዙሓት ፍቕሪ ኽትዝሕል እያ። 13፤ እቲ ኽሳዕ መወዳእታ ዚዕገስ ግና ኪድሕን እዩ። 14፤ እዚ ወንጌል መንግስቲ ኸኣ ንምስክር ኵሎም ኣህዛብ ኣብ ብዘላ ዓለም ኪስበኽ እዩ፡ ሽዑ መወዳእታ ይመጽእ። 15፤ እቲ ብነብዪ ዳንኤል እተባህለ ናይ ጥፍኣት ርኽሰት ኣብታ ቅድስቲ ስፍራ ቘይሙ እንተ ርኤኹም፡ - እቲ ዜንብብ የስተውዕል!!

 


   -|- -|-  -|-   ትንሳኤ   -|- -|- -|-
Download PDF
Posted by on | Viewed 3865 | | Printout Print