እንቛዕ ብድሓን መጻእኩም ናብ ርእሰ ኣድባራት ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ቅድስቲ ማርያም ኦስሎ ኖርወይ

Welcome to Eritrean St.mary coptic tewahdo orthodox church Oslo Norway

እንቛዕ ብድሓን መጻእኩም ናብ ርእሰ ኣድባራት ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ቅድስቲ ማርያም ኦስሎ ኖርወይ. ቤተክርስትያን ካብ ሰዓት ሹዱሽተ ንግሆ ክሳብ ሰዓት ክልተ ናይ ቀትሪ ኩሉግዝየ ዓርብን ሰልበት ክፉትዩ ብደሐን ምጹ.

Welcome to the website of the Eritrean Orthodox Tewahdo St.mary Congregation in Oslo Norway. Our congregation has existed in Norway since 1985. On this page you will find information about services in our church and other cultural and social events. Church services and opening hrs 06:00 am-14:00pm every Sunday and Friday, everyone is welcome to visit us.

Velkommen til nettstedet for den Eritreisk ortodoks Tewahdo St.mary menighet i Oslo Norge.
Vår menighet har eksistert i Norge siden 1985. På denne siden vil du finne informasjon om gudstjenester i vår kirke og andre kulturelle og sosiale arrangementer. Kirkens gudstjenester har åpen 06-14 hver Fredag og Søndag, alle er hjertelig velkommen.

ሓድሽ ህንጻ ቤተክርስቲያን

በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፩ ኣምላክ, ብመጀመርታ መንፈሳዊ ሰላምታና እንዳቕረብና ኣብ ዕዮኹም እግዝኣብሄር ኣምላኽ ከስልጠልኩም ወላዲት ኣምላኽን ቅዱሳንን ክድግፉኩም ንምነ, ነቲ ኩሉ ዝህብ እግዚኣቢሔር ኣምላኽ እንዳመስገና ምሳና ተኻፈልቲ በረኽትን ሓጎስናን መታን ክትኮኑ ቅድስት ማርያም ኦስሎ፣ እቲ ቅድም ሕጂ ዝገዛእናዮ ብዓል ኣርባዕተ ደርቢ ሓድሽ ህንጻ፤ ንቤተክርስትያን ክንገብሮ ተፍቂዱልና ምትዕርራይ ክንገብር ኣብ ምድላው ንርከብ። እዚ ቤተክርስትያን ንኩልና ተቐማጦ ኖርወይ ሓሊፉ ንደቂ ደቅናን ንወሎዶታት ዝከይድ ቤተክርስትያን ብሙኻኑ ህዳናትን ዓበይትን ዝማሃሩሉ ክፍልታት ዘለዎን ከምኡዉን ዝተፈላለይ መደባት ከም ኮንፈረንስ ክተካይደሉ ምቹእ ህንጻ እዩ። ዝተፈተኩም ኤርትራዊያን ፈተውትናን ነዚ ህንጻ መተዓራረይ ዝኽውን ካብ 7 እስካብ 10 ሚሊዮን ክሮና ስለዝሓተና ካብ ኣባላታና ዝኣከብናዮ ገንዘብ ውን ስለዘይኣክለና ብቀዳምነት, ዓቅሙኹም ክትሕግዙናን ከምኡዉን ኣብ ሓጺር ግዜ ንመልሶ ለቃሕ ከተለቅሑና ብትሕትና ምእንተማርያም እንዳበልና ሓገዝኩም ንሓትት ኣለና። ውዕል ለቃሕ ኣታሓሒዝና ንሰደልኹም ኣለና መሊእኩም ስደዱልና ገንዘብ ምስ ተቀበልና ማሕተም ጌርና ክትስንድዎ ክንሰደልኩም ኢና። ወላዲት ኣምላኽ ዕጽፍን ድርብን ጌራ ትሃብኩም ፤ ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለ ወላዲቱ ድንግል ወለ መስቀሉ ክቡር። Kontonummer 16078503770 eller vipps til 501129. More info. download here.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.