እንቛዕ  ብድሓን  መጻእኩም  ናብ  ናይ  ኤርትራ  ኦርቶዶክስ  ተዋህዶ  ርእሰ  ኣድባራት  ቤተክርስቲያን  ቅድስቲ  ድንግል  ማርያም  ኦስሎ  ኖርወይ

WELCOME TO ERITREAN ST.MARY COPTIC TEWAHDO ORTHODOX CHURCH OSLO NORWAY

Church services and opening hrs 06:00 am-14:00 pm every Friday and Sunday, you're welcome to visit us

ንግደት ቅድስት ድንግል ማሪያም ኦስሎ ኖርወይ

በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፩ ኣምላክ

ብመጀመርታ መንፈሳዊ ሰላምታና እንዳቕረብና ኣብ ዕዮኹም እግዝኣብሔር ኣምላኽ ከስልጠልኩም ወላዲት ኣምላኽን ቅዱሳንን ክደግፉኹም ንምነ። መዝሙር ዳዊት 89, 4 ዘርእኻ ንዘለአለም ከጽንዕ፣ ዝፋንካውን ንውሉድ ወለዶ ኽሀንጽ እየ።
5 ጐይታየ፣ ሰማያት ከኣ ንተኣምራትካ፣ ንእምነትካ ኣብ ማሕበር ቅዱሳን ኪውድሱ እዮም።
ዓመታዊ ክብረ በዓልን መመረቅታን ሓድሽ ህንጻ ቤተክርስትያን ቅድስት ማርያም ኦስሎ ኖርወይ ንዕለት 27-28
August 2022 ፣ ብግእዝ ድማ 21 ን 22 ነሓሴ ብኽብ ዝበለ ክብሪ ክነብዕሎ ከምፍቃድ ኣምላክ መዲብና
ስለዘለና መሳና ተሳፈቲ በረኸት ክትኮኑ ብኽብሪ ንዕድም፣

ሰዓታት መደብ ክብረ በዓልና
ዋዜማ ቀዳም 14፡00-18፡00,, ናይ ድራር ግዜ 17፡00-18፡00,, መደብ ትምህርቲ ሰንበት 18፡00-23፡00,, ማህሌት 23፡00-06፡00, ቅዳሴ 06፡00-10፡00,, ዑደትን ምህለላን 10፡00-11፡00
ኣድራሻና:- Stanseveien 6 0975 Oslo//Norway
ንዝያዳ ሓበረታ በዚ ተወከሱ: ዲ.ወልደሩፋኤል 40387061 ሙሉብርሃን 47627828
በረኸትን ረድኤትን ቅድስት ማርያም ምስ ኩላትና ይኹን።
ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለ ወላዲቱ ድንግል ወለ መስቀሉ ክቡር።

ግርዘት ( ግዝረት) 6 ጥሪ

ርሑስ በዓለ ግርዘት ( ግዝረት ) ይግበረልና! ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንሕጊ ክፍጽሞም እምበር ክስዕሮም ኣይመጻእኩን ከም ዝበለ ብ 6 ጥሪ ኣብ ሻምናይ መዓልቲ ገዛራይ ክገርዞ ተዳለወ ገይታ ግን ቅድሚ እታ መዓልቲ ደም ብዘይምፍሳስ ክትገርዘኒ ትኽእል ዲኻ ክብል ሓተቶ! ቃል ወዲ 8 መዓልቲ ዝሰምዐ ገዛራይ ሰንቢዱ መላጸኡ ደርበየ፡ ብተኣምር ከኣ ብዘይ ምፍሳስ ደም ግዝረት ተፈጸመ!!   ደም ጎይታ ንድሕነት ኩሉ ዓለም ዝፈሰሉ ዓርቢ 27 መጋቢት ኣብ ቀራንዮ እዩ፡ ቅድሚ እታ መዓልቲ ዝበላ ኸኣ  ን ዓርቢ 27 መጋቢት እዩ፡ ግዝረት ግን ሕጊ ዘልኣለም ምስ ኣብርሃም ዝኣተዎ ቃልኪፋን ስለዝኾነ እቲ ሰን ዝኾነ ጎይታ ፈጺምዎ፡ ስለዝኾነ ኸኣ ኩሉ ውሉደ ጥምቀት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኣብ ሻምናይ መዓልቱ ይግረዝ፡ በንጻሩ እቶም ወገን ኢስማዒል ዝኾኑ ኣብ መበል 13 ዓመቶም ይግዘሩ፡ ኣቦና ኣብርሃም ክግዘር እንከሎ ወዲ 99 ዓመት ነበረ ኢስማዒል ወዱኸኣ ወዲ 13 ዓመት ባሮቱ ኸኣ ከከም ዕድሚኦም ያዕቆብ ምስ ተወለደ ኸኣ ኣብ 8ይ መዓልቱ ገረዝዎ።
”ዘፍጥረት 17 ፡ 9: ኣምላኽ ድማ ንኣብርሃም በሎ፡ ንስኻ ኸኣ ኪዳነይ ክትሕሉ ኢኻ፡ ንስኻን ብድሕሬኻውን ዘርእኻ ኣብ ወለዶኦም ትሕልዉ።
10: እቲ ኣብ መንጎይን ኣብ መንጎኻን፡ ብድሕሬኻ ድማ ኣብ ዘርእኻ ዘሎ እሞ ንስኻትኩም እትሕልዉዎ ኺዳን እዚ እዩ፡ ኣባኻትኩም ተባዕታይ ዘበለ ዂሉ ይገዘር።
11: ስጋ ዕልቦኹም ግዘሩ፡ እዚ ድማ ነቲ ኣብ መንጎይን መንጎኹምን ዘሎ ኺዳን ምልክት ኪኸውን እዩ።
12: ኣባኻትኩም ወዲ ሾሞንተ መዓልቲ ተባዕታይ ዘበለ ዂሉ፡ ኣብ ወለዶኹም፡ ኣብ ቤት እተወልደን ካብ ማንም፡ ካብ ዘርእኻ ዘይኰነ ወዲ ጓና ብገንዘብ እተዓደገን ይገዘር።
13: ኣብ ቤትካ እተወልደን ብገንዘብካ እተዓደገን ብግዲ ይገዘር። ኪዳነይ ኣብ ስጋኹም ኪዳን ዘለኣለም ኪኸውን እዩ።
14: ዘይተገዝረ ተባዕታይ፡ ስጋ ዕልቦኡ ዘይተገዝረ፡ እታ ነፍሲ እቲኣ ኺዳነይ ኣፍሪሳ እያ እሞ፡ ካብ ህዝባ ኽትምንቈስ እያ”።   ኣብዚ ግዜ ብዛዕባ ግዝረት ከምዘየድሊ ብዙሕ ይዝረብ መሰረቱ ግን እቲ ቃል ኪዳን ን ኣብርሃምን ንውሉዱን ዝተውሃበን እዩ፡ ውሉድ ኣብርሃም ኢና ንብል እንተ ኾይና እቲ ንውልዱ ዝተውሃበ ክንስዕብ ግቡእና እዩ፡ ኩሉ ሕጊ ግን ናብ ደምን ስጋን ጎይታናን መድሓኒናን ንምብጻሕ እዩ፡ እቶም ግዝረት ኣየድልን ዝብሉ ንደምን ስጋን ጎይታ ከመይ ከምዝገልጽዎን ዘነኣእስዎን ምድጋም ኣየጽልን!!

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.